CET - LEADER mang đến triết lý đào tạo ĐẠO KINH NHẤT THỂ

Đào Tạo Quản Trị

Quản trị là một trong hoạt động tất yếu quyết định sự phát triển của một tổ chức, doanh nghiệp. Nó giúp cho quá trình điều hành công ty, doanh nghiệp, đạt được các mục tiêu đề ra trước đó. Hiện nay, có rất nhiều khái niệm quản trị được các nhà khoa học đưa ra nhằm cụ thể hóa các hoạt động của doanh nghiệp bao gồm: thiết lập và duy trì một môi trường làm việc nhóm; hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát hoạt động của các thành viên trong tổ chức hay sử dụng tất cả các nguồn lực để đạt được các mục tiêu đề ra. Tóm lại bản chất của quản trị là tìm ra phương hướng hoạt động phù hợp để đạt được hiệu quả cao nhất trong công việc.
Đào tạo quản trị

Trong các tổ chức, doanh nghiệp quản trị giữ vai trò vô cùng quan trọng. Sự quan trọng của quản trị được thực hiện qua các vai trò sau:
Một là quản trị quyết định tới sự tồn tại, phát triển của tổ chức. Nếu như không có hoạt động của quản trị thì mọi người trong tổ chức sẽ làm việc một cách lộn xộn, không phân công việc cần làm là gì, không hiệu quả.
Hai là thông qua việc hoạch định công việc, phương hướng mọi người sẽ phối hợp với nhau vì mục tiêu chung. Quản trị sẽ giúp tổ chức hoạt động hiệu quả và đạt được các mục tiêu đề ra.
Ba là bên cạnh đó còn giúp điều khiển, kiểm soát quá trình thực hiện, tạo ra hệ thống, quy trình để phối hợp ăn ý với nhau, sử dụng tốt các nguồn lực duy trì hoạt động và đạt được mục tiêu đề ra với chi phí thấp nhất.
Bốn là quản trị cũng là người kết nối giữa các thành viên công ty với nhau thông qua các hoạt động. Vai trò kết nối còn được thể hiện qua việc liên lạc với các đối tác, tổ chức bên ngoài để duy trì mối quan hệ hợp tác, đem lại lợi ích lâu dài.
Cuối cùng là mọi quyết định của doanh nghiệp đều được nhà quản trị thông qua và phê duyệt. Khi quyết định về các vấn đề quan trọng sẽ tạo nên sự đồng nhất, liên tục với việc sử dụng và phân bố nguồn lực.

Thực tế cho thấy rằng các doanh nghiệp kinh doanh thất bại là do năng lực điều hành yếu kém, thiếu kinh nghiệm trong quản trị. Vì thế nhu cầu được tham gia các khóa học, kết nối với các câu lạc bộ để học hỏi, trao đổi về kiến thức quản trị của các doanh nghiệp ngày càng tăng.Vấn đề đặt ra là cầu nối nào có thể đáp ứng được nhu cầu trên?
Nhận thấy vai trò đặc biệt quan trọng của quản trị trong việc phát triển của doanh nghiệp. Trung tâm đào tạo doanh nghiệp Tuệ Đức Vabis (CET – LEADER) luôn thấu hiểu và đồng hành cùng các doanh nghiệp. Với mong muốn xây dựng nên hệ sinh thái hạnh phúc, trung tâm luôn hướng đến việc đào tạo nhà quản lý hạnh phúc và nhân viên hạnh phúc nhằm xây dựng văn hóa phát triển bền vững.

Đặc biệt Trung tâm cùng với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, điều hành thành công nhiều doanh nghiệp hàng đầu thế giới và Việt Nam như Seagate, Dell, Pepsi,….đã nghiên cứu và xây dựng các khóa học:
Quản trị tinh gọn
Marketing thực chiến
Learn Manufacturing

Tin chắc rằng, với kiến thức và kinh nghiệm phong phú, các giảng viên sẽ cung cấp cho học viên những góc nhìn sâu sắc và đa chiều về Quản trị. Từ đó các doanh nghiệp có những phương án phù hợp để giải quyết những vấn đề thực tế tại đơn vị một cách hiệu quả nhất.

Copyright TuMoLamWeb
Google Maps
Liên Hệ Qua Messenger
Liên Hệ Qua Zalo
Liên Hệ Qua Hotline