GIỚI THIỆU CLB DOANH NGHIỆP HẠNH PHÚC

Nền tảng cốt lõi để Doanh nghiệp phát triển bền vững là Hạnh Phúc. Sau đại dịch, nhiều Doanh nghiệp nhận ra rằng KPI hay quy trình không còn điều tiên quyết để vận hành. Mà thay vào đó là chỉ số hạnh phúc- GNH. Chỉ số GNH không chỉ đến từ người đứng đầu […]